Westfriezen, handbal en voetbal

In begin jaren zeventig zochten de voetbal en het handbal elkaar op voor nauwe samenwerking. De handbal had geen passende accommodatie en de voetbal wilde meer kleedkamers, omdat hun leden aantal maar bleef groeten. De gemeente Zwaag had er wel oren naar, want als de handbal en de voetbal samen op een kussen kwamen te liggen op sportpark ’t Krijt, zou de toenmalige handballocatie omgedoopt kunnen worden in een tenniscomplex. Voorwaarde van de gemeente Zwaag om dit financieel mogelijk te maken, was wel dat deze twee verenigingen in elkander zouden samensmelten.

Handbalvereniging Westfriezen

Ons doel is laten handballen met plezier in een vereniging waar we ons thuis voelen. We gaan uit van twee keer per week trainen en 1 wedstrijd per week spelen. We delen de teams in op basis van een goede mix van ambitie, capaciteiten en samenhang van de leden. Bij het spelen in de lagere teams geldt, dat iedereen moet spelen. Omdat we getalsmatig een gebalanceerde verdeling moeten maken kunnen er binnen teams uiteindelijk ambitie en capaciteiten verschillen bestaan. Bij het kiezen van het competitieniveau wordt hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Het is vervolgens aan de coaches om alle spelers binnen een team zo veel mogelijk speeltijd te gunnen afhankelijk van situatie en ambities.

Voetbalvereniging Westfriezen

In 1930 werd in Zwaag de voetbalvereniging opgericht. Aangezien de grote meerderheid van de inwoners van ons dorp katholiek was, werd het dus Rooms Katholieke Diocesaanse Hoornse Voetbalbond, oftewel R.K.V.V. De Westfriezen. Aangezien het nu een omnivereniging is geworden en ook de geloofsovertuiging geen rol meer speelt, is het nu S.V. Westfriezen.

De visie van SV Westfriezen: Het sportief centrum van de totale gemeenschap Zwaag zijn. Zowel de jeugd als senioren kunnen bij de club terecht, waarbij er plek is voor prestatieve sporters en recreatieve. Allen moeten hun eigen sportieve ambitie kunnen waarmaken bij SV Westfriezen.

Adres

Adres: Wilhelminastraat 11, Zwaag
Web: http://www.westfriezen.nl/


Uw logo hier?